Plastica en MVO

Vanaf de start in 1978 onderneemt Plastica al maatschappelijk verantwoord. Bedrijfsvoering op sociaal gebied [People], op ecologisch gebied [Planet] en economisch gebied [Profit] stond altijd al hoog in het vaandel. Deze drie pijlers vormen dan ook de basis van elke beslissing die we als onderneming nemen.

Wij hanteren de eisen en certificatienorm behorende bij de MVO Prestatieladder Managementsysteem versie december 2013 als kapstok voor ons MVO-beleid en uitvoering en streven voortdurend naar verbetering van dit MVO Managementsysteem.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder Managementsysteem voorziet in de behoefte om maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in ISO 26000. De MVO Prestatieladder werkt volgens het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity).

MVO beleid
De MVO prestatieladder kent een aantal kernthema's: Goed bestuur, Arbeidsomstandigheden, Mensenrechten, Eerlijk en integer handelen, Consumenten belangen, Milieu, Maatschappelijke betrokkenheid. Deze kernthema’s lopen als rode draad door het beleid van Plastica, dat is samengevat in een beleidsverklaring MVO.