Personeelsbeleid

Onze medewerkers en onze visie als bedrijf, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen met inzet, enthousiasme en loyaliteit van onze medewerkers kunnen we onze strategische plannen verwezenlijken. Een gedegen personeelsbeleid dat past bij onze organisatie is daarom een vereiste.

Opleidingen
Plastica investeert in opleidingen en biedt studenten stageplaats, op zowel MBO als HBO niveau. Afhankelijk van de vraag, leeftijd, ervaring, persoonlijkheid en opleidingseisen wordt gekeken naar een passende stageplek.
Daarnaast bieden wij middels een opleidingsplan de eigen medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.

ARBO
Plastica voert een Arbobeleid dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.
Door Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) pakt Plastica gestructureerd  risico’s aan om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. De RI&E wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Een aantal medewerkers bij Plastica zijn tot BHV'er opgeleid. Niet alleen kunnen zij eerste hulp verlenen, ook beheersen zij de AED welke binnen Plastica aanwezig is.