Serviceteam voor optimale ondersteuning en kwaliteitsverklaring

Plastica beschikt over een eigen serviceteam en kan ondersteuning bieden bij de montage van gevelbekleding. De kans op faalkosten en toekomstige garantie issues worden hiermee drastisch verminderd en u boekt daarnaast kostbare tijdswinst! Het serviceteam van Plastica legt bovendien alles vast in een kwaliteitsverklaring.

Van voorbereiding tot montage

De ondersteuning van het serviceteam begint al bij de voorbereiding van het project. Wij adviseren en instrueren u en uw applicateurs dan ook voor en tijdens het bouwproces. Wanneer het bouwproject eenmaal van start is gegaan en u heeft dit tijdig met ons afgestemd, dan is het serviceteam van Plastica op het bouwterrein te vinden. Graag nemen wij ruim de tijd voor u en als het nodig is klimmen wij zelf ook de steiger op.

Unieke kwaliteitsverklaring

Om gebruik te maken van deze ondersteuning is het belangrijk dat er niet alleen met de producten maar ook met de bevestigingsmaterialen van Plastica wordt gewerkt. Deze zijn allemaal op elkaar afgestemd en uitvoerig getest. Na de eindcontrole wordt er een kwaliteitsverklaring afgegeven inclusief eventuele constateringen en/of opmerkingen. Hiervoor is Plastica aanwezig bij de opstart van het werk, maar worden er ook tussentijdse controles uitgevoerd. Wanneer de bouw klaar is volgt er nog een final check. Elk project wordt uitvoerig gerapporteerd. Alle waarden waaraan de montage moet voldoen worden vergeleken met de praktijk. Bij afwijkingen worden deze gemeld en er worden zo mogelijk afspraken over gemaakt.

De aannemer en/of applicateur blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de montage van de gevelbekleding.


Directe ondersteuning

Mochten tijdens het bouwproces onduidelijkheden ontstaan of is directe ondersteuning noodzakelijk, dan staat Plastica paraat om op afstand of ter plaatse snel hulp te verlenen.

Heeft u een project en wilt u gebruik maken van deze ondersteuning met een kwaliteitsverklaring? Neem dan contact op met onze Commercieel Technisch Adviseurs.