Privacyverklaring

 1. Versie: 18.01.03 / 1001800

1             Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2             Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onderstaande entiteiten zijn zogenaamde zustermaatschappijen en behoren tot dezelfde groep van ondernemingen. Zij verwerken gelijke gegevens en voeren hetzelfde privacybeleid, zodat deze verklaring voor deze ondernemingen samen geldt. Hierna worden deze ondernemingen (gegevensverantwoordelijken) afzonderlijk en tezamen aangeduid als “Plastica”.

 1. de besloten vennootschap Cape Wood Products B.V. (KvK 56710437), gevestigd te (5145 PW) Waalwijk aan de Industrieweg 92
 2. de besloten vennootschap Flexx B.V. (KvK 18088426), gevestigd te (5145 PD) Waalwijk aan Industrieweg 93 A;
 3. de besloten vennootschap Alucopal B.V. (KvK 18120320), gevestigd te (5145 PW) Waalwijk aan de Industrieweg 92;
 4. de besloten vennootschap Compact Systems B.V. (KvK 18130645), gevestigd te (5145 PW) Waalwijk aan de Industrieweg 92;
 5. de besloten vennootschap Plastica Plaat B.V. (KvK 18067110), gevestigd te (5145 PW) Waalwijk aan de Industrieweg 92;

Allen zijn bereikbaar via de contactgegevens van de Privacy Manager (zie hieronder)

3            Privacy Manager

Wij hebben een Privacy Manager aangesteld. Dat is niet een “functionaris voor gegevensbescherming”, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit is iemand die erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacy Manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacy Manager zijn:

Suzan Hamers
suzan@plastica.nl
0416 67 24 15
 

4          De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van uw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Functie- en salarisgegevens
 9. Gegevens over opleidingen en cursussen
 10. Gegevens over historische deelname evenementen
 11. Bankrekeningnummer
 12. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 13. Video opnamen van bezoek aan ons bedrijf of terrein
 14. Hobby’s van sollicitanten, voor zover zelf opgegeven

 

5          Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het voeren van een financiële administratie
 2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 3. het organiseren van (klant)evenementen
 4. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 5. het voeren van een salarisadministratie
 6. het voeren van een pensioensadministratie
 7. het voeren van een personeelsadministratie
 8. het berekenen van een uitkering bij ontslag
 9. het voeren van een sollicitanten (vacatures-kandidaten) administratie
 10. het uitvoeren van toegangscontrole
 11. het voeren van een bezoekersregistratie
 12. het houden van cameratoezicht
 13. de monitoring van websitebezoek

 

6          Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

 

7          Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren.

 

8          Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden uw gegevens zo verwerken, doen zij dit als verwerker. Wij hebben dan met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en je rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 1. het voeren van een financiële administratie
 2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 3. het organiseren van (klant)evenementen
 4. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 5. het voeren van een salarisadministratie
 6. het voeren van een  pensioensadministratie
 7. het voeren van een personeelsadministratie
 8. het berekenen van een uitkering bij ontslag
 9. het voeren van een sollicitanten (vacatures-kandidaten) administratie
 10. het uitvoeren van toegangscontrole
 11. het voeren van een bezoekersregistratie
 12. het houden van cameratoezicht
 13. de monitoring van websitebezoek

 

9          Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Welke soorten cookies plaatsen wij?

Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

 1. Functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om op een normale manier gebruik te kunnen maken van onze website, zoals cookies om in te loggen op uw account, om producten die u aan de winkelwagen toevoegt te onthouden, taalvoorkeuren te onthouden en eventueel op een webpagina ingevoerde gegevens te onthouden als u naar een andere pagina navigeert.
 2. Google Analytical cookies. Dit zijn cookies van Google die bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, laten Google niet het volledige IP-adres gebruiken en delen geen gegevens met Google. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 3. Third Party Analytical cookies. Dit zijn cookies van derde partijen waarmee wij bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze cookies gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met de derde partijen verwerkersovereenkomsten gesloten en delen geen gegevens met hen voor hun eigen doeleinden.
 4. Social media plug-in cookies. Dit zijn cookies die het voor u mogelijk maken om onderdelen van onze website op social media te delen. De privacyvoorwaarden van de social media sites kunt u (ook) op die websites zelf inzien.
 5. Tracking cookies. Dit zijn cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden en aan de hand waarvan gepersonaliseerde en relevante advertenties kunnen worden getoond. De informatie kan worden gedeeld met advertentiepartners die ook gepersonaliseerde en relevante advertenties kunnen tonen.

Hieronder ziet u een overzicht van de cookies die we plaatsen, door wie ze worden geplaatst, waarvoor ze worden gebruikt, of de gegevens met derden worden gedeeld en of we je informeren over het plaatsen:


Functionele cookies:

 1. Cookies: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID
 2. Wordt geplaatst door: www.plastica.nl
 3. Wordt gebruikt voor: Het bijhouden van de browsersessie
 4. Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
 5. Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus is een melding niet verplicht, wij informeren hierover wel via een cookiemelding i.v.m. andere cookies die de website plaatst waarbij dit wel verplicht is.

 

 1. Cookies: FORM_ADDRESS, FORM_CITY, FORM_COMPANYNAME, FORM_COUNTRY, FORM_EMAIL, FORM_FIRSTNAME, FORM_GENDER, FORM_LASTNAME, FORM_PHONE, FORM_POSITION, FORM_POSTALCODE, FORM_PROJECTNAME, FORM_PROPOSITION
 2. Wordt geplaatst door: www.plastica.nl
 3. Wordt gebruikt voor: Het verwerken van ingevulde formulieren
 4. Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
 5. Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus is een melding niet verplicht, wij informeren hierover wel via een cookiemelding i.v.m. andere cookies die de website plaatst waarbij dit wel verplicht is.
   


Google Analytics cookies:

 1. Cookie: zoals omschreven op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 2. Wordt geplaatst door: Google, Inc.
 3. Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
 4. Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 5. Vragen jullie toestemming? Nee, wij informeren hierover wel via een cookiemelding.Third Party Analytical cookies:

 1. Cookie: zoals omschreven op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
 2. Wordt geplaatst door: Hotjar Ltd.
 3. Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
 4. Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden opgeslagen door Hotjar Ltd maar mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 5. Vragen jullie toestemming? Nee, wij informeren hierover wel via een cookiemelding.
 1. Cookie: _fbp
 2. Wordt geplaatst door: Facebook Inc.
 3. Wordt gebruikt voor: het bijhouden van statistieken om de effectiviteit van advertenties te meten.
 4. Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden opgeslagen door Facebook maar deze mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 5. Vragen jullie toestemming? Nee, wij informeren hierover wel via een cookiemelding.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

10        Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.

Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt, wat de bewaartermijnen zijn.
 2. Recht op rectificatie
  U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.
 3. ‘Recht om vergeten te worden’
  U heeft het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. We mogen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  U heeft in principe het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.
 5. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
  Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
 6. Recht op overdraagbaarheid van je gegevens
  U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U heeft dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.
 7. Intrekken toestemming
  Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.
 8. Recht van bezwaar
  U hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van uw gegevens stoppen.
 9. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.
  Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met onze Privacy Manager, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.
 10. Beperkingen van uw rechten
  Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.
   

Ieder verzoek kunt u richten tot onze Privacy Manager. Geef aan om welke gegevensverantwoordelijke het gaat (art 2). Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

11        Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Manager.

 

12        Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Juli 2019