Plastica en MVO

Vanaf de start in 1978 onderneemt Plastica al maatschappelijk verantwoord. Bedrijfsvoering op sociaal gebied [People], op ecologisch gebied [Planet] en economisch gebied [Profit] stond altijd al hoog in het vaandel. Deze drie pijlers vormen dan ook de basis van elke beslissing die we als onderneming nemen.

Massief NT in rivier - PEFC
Close-up Fazawood Kinderdromen

Wij hanteren de eisen en certificatienorm behorende bij de MVO Prestatieladder Managementsysteem versie december 2013 als kapstok voor ons MVO-beleid en uitvoering en streven voortdurend naar verbetering van dit MVO Managementsysteem.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder Managementsysteem voorziet in de behoefte om maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in ISO 26000. De MVO Prestatieladder werkt volgens het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity).

MVO beleid
De MVO prestatieladder kent een aantal kernthema’s: Goed bestuur, Arbeidsomstandigheden, Mensenrechten, Eerlijk en integer handelen, Consumenten belangen, Milieu, Maatschappelijke betrokkenheid. Deze kernthema’s lopen als rode draad door het beleid van Plastica, dat is samengevat in een beleidsverklaring MVO.

Personeelsbeleid

Onze medewerkers en onze visie als bedrijf, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen met inzet, enthousiasme en loyaliteit van onze medewerkers kunnen we onze strategische plannen verwezenlijken. Een gedegen personeelsbeleid dat past bij onze organisatie is daarom een vereiste.

Opleidingen
Plastica investeert in opleidingen en biedt studenten stageplaats, op zowel MBO als HBO niveau. Afhankelijk van de vraag, leeftijd, ervaring, persoonlijkheid en opleidingseisen wordt gekeken naar een passende stageplek.
Daarnaast bieden wij middels een opleidingsplan de eigen medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.

ARBO
Plastica voert een Arbobeleid dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.
Door Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) pakt Plastica gestructureerd  risico’s aan om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. De RI&E wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Een aantal medewerkers bij Plastica zijn tot BHV’er opgeleid. Niet alleen kunnen zij eerste hulp verlenen, ook beheersen zij de AED welke binnen Plastica aanwezig is.

Duurzaamheid en milieu

Energie
Vanaf 2014 maken wij gebruik van OndernemersGroen, geleverd door Delta. Deze elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld windenergie en biomassa.
Daarnaast hebben wij in 2015 geïnvesteerd in zonne-energie door het plaatsen van 400 zonnepanelen. Hiermee dragen we bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Ons streven is om op termijn energie-neutraal in stroomverbruik te worden.

Keurmerken
Plastica Plaat BV, Paneltex BV en Compact Systems BV zijn PEFC gecertificeerd en Cape Wood Products BV is FSC®-C016391 gecertificeerd. Het grootste deel van onze producten worden dan ook geleverd met FSC® of PEFC keurmerk. Gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand door de principes duurzaam bosbeheer na te leven. Wij vinden het belangrijk duurzaam bosbeheer als bedrijf te stimuleren en hebben daartoe een algemene beleidsverklaring.

Afval scheiden en recycling
Afval scheiden loont. Veel afval kan gerecycled en hergebruikt worden. Binnen Plastica wordt daarom niet alleen in de magazijnen afval gescheiden ingezameld ook op de kantoren. Hier staan zogenaamde recycle bins, gemaakt van eigen Plastica materiaal. Wij scheiden A-hout en B-hout, papier en karton, folie, metalen, batterijen, toners en inktpatronen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Naar inschrijven

"*" geeft vereiste velden aan

Aanhef
Als jij je inschrijft ga je akkoord met onze privacyverklaring
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Naar boven