Duurzaamheid en milieu

Energie
Vanaf 2014 maken wij gebruik van OndernemersGroen, geleverd door Delta. Deze elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld windenergie en biomassa.
Daarnaast hebben wij in 2015 geïnvesteerd in zonne-energie door het plaatsen van 400 zonnepanelen. Hiermee dragen we bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Ons streven is om op termijn energie-neutraal in stroomverbruik te worden.         
 

Keurmerken
Plastica Plaat BV, Paneltex BV en Compact Systems BV zijn PEFCgecertificeerd en Cape Wood Products BV is FSC® gecertificeerd. Het grootste deel van onze producten worden dan ook geleverd met FSC of PEFC keurmerk. Gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand door de principes duurzaam bosbeheer na te leven. Wij vinden het belangrijk duurzaam bosbeheer als bedrijf te stimuleren en hebben daartoe een algemene beleidsverklaring.

Afval scheiden en recycling
Afval scheiden loont. Veel afval kan gerecycled en hergebruikt worden. Binnen Plastica wordt daarom niet alleen in de magazijnen afval gescheiden ingezameld ook op de kantoren. Hier staan zogenaamde recycle bins, gemaakt van eigen Plastica materiaal. Wij scheiden A-hout en B-hout, papier en karton, folie, metalen, batterijen, toners en inktpatronen.