Plastica onderzoekt gebruik reststromen

Plastica Groep wil als vooraanstaand leverancier van gevelbekleding behoren bij de voorhoede in de transitie naar een circulaire bouw en gebouwde omgeving. Ze onderzoekt momenteel mogelijke toepassingen van restmaterialen van Plastica-plaatmateriaal.

De ambitie van de Plastica Groep om voorop te lopen bij de transitie naar een circulaire bouw en gebouwde omgeving staat niet op zichzelf. Ze sluit aan bij de duurzame acties van de onderneming, waarvoor ze eerder is gehonoreerd met een certificaat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) met niveau prestatieladder 3.

Student onderzoekt reststroom
Plastica levert al ruim veertig jaar hoogwaardige duurzame plaatmaterialen voor de gevel. Bij de toepassing worden de platen verzaagd, waarna restmateriaal overblijft, dat op zich nog bruikbaar is maar waar nog geen toepassing voor bestaat.

Koen van de Kamp, student industrieel productontwerp aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, is door Plastica gevraagd om een toepassing te ontwerpen. Op die manier kunnen Van de Kamp en Plastica een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en een volgende stap zetten richting de circulaire bouw.

Nederland circulair in 2050
Het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ stelt als doel om tot 50% circulariteit van de bouwsector te komen in 2030 en tot 100% circulariteit in 2050. Daartoe is ook het grondstoffenakkoord getekend, dat vervolgens is uitgewerkt in de ‘Transitieagenda Circulaire Bouweconomie’.

De focus ligt op drie pijlers: optimaal materiaalgebruik in alle fasen van de bouwcyclus, zoveel mogelijk gebruik van onuitputtelijke bronnen met meer hoogwaardig hergebruik, en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van eindige bronnen. Plastica Groep zet zich hier actief voor in.


Terug naar overzicht